Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme ve Gizlilik Politikası başlıklı ek, Buyaweb. tarafından sağlanan Buyaweb isimli e-ticaret danışmanlığı hizmetinden yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 2- Konu ve Kapsam

İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Buyaweb.com.tr tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Buyaweb tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 3- Üyelik ve Hizmet Kullanım Şartları

Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişi tarafından Buyaweb.com.tr’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Buyaweb.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Buyaweb.com.tr sorumlu tutulamaz.

Madde 4- Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler

Sözleşme konusu olan hizmet ve ona bağlı tüm sayfalar Buyaweb.com.tr’un malıdır ve onun tarafından işletilir. Buyaweb.com.tr, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Buyaweb.com.tr, üyenin sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Buyaweb ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Bu hususa ilişkin hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

Madde 5- Fikri Mülkiyet

İşbu Site’de(Buyaweb.com.tr) yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Madde 6- Bilgi Gizliliği

Buyaweb.com.tr site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

Madde 7- Web Güvenlik Hizmeti

Buyaweb, web sitelerinin internet korsanları tarafından hacklenmesi, web sitesi içerisindeki dataların çalınması ve site sahibinin izni olmadan siteye dosya yüklemesine karşı farklı önlemler almayı amaçlar.

Kullanıcı, web güvenlik hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla ftp ve veya barındırma alanı, güvenlik açıklarının tespit edilmesini ve benzeri uygulamaları kabul etmektedir. Buyaweb.com.tr hedeflenen amaç dışında hareket etmemeyi vaat eder. Buyaweb.com.tr Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Gizlilik Politikası ekine riayet eder.

Kullanıcı, bu Hizmeti kullanarak burada belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı olarak, hizmet süresi boyunca, olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verilecektir.

Kullanıcı, bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki bazı durumlarda hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

-Donanım arızaları

-Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

-Periyodik Bakım prosedürleri veya Buyaweb.com.tr’un zaman zaman üstlendiği onarımlar,

-Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Buyaweb.com.tr’un kontrolü dışındaki veya Buyaweb.com.tr tarafından öngörülemeyen nedenler.

Kullanıcı, Buyaweb.com.tr’un vermiş olduğu web güvenlik hizmetinde sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili yüzde yüz kontrolünün olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

Buyaweb.com.tr, Kullanıcı’ya verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

Madde 8- Teslimat

Buyaweb.com.tr’un Kullanıcı’ya özel düzenlediği elektronik yazılımı, Kullanıcı tarafından kayıt yapılan müşteri paneline dijital ortamda teslim edilecektir. Kullanıcı aktivasyon işlemiyle hizmetten yararlanmaya başlayacaktır.

Madde 9- Ortaklık Programı

Kullanıcı, Buyaweb.com.tr bünyesinde ortaklık programına ücretsiz olarak katılabilir. Davet sistemi ile kullanıcıları davet ederek aracı olduğu kişi veya kurumların işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir veya birkaçını satın alması durumunda, aracı olunan kişi veya kurumla yapılan sözleşme bedelinin (KDV ve Stopaj hariç) ilk sefer için %10’u, takip eden ödeme dönemleri için %5’i Kullanıcı’ya komisyon olarak ödenir isteği doğrultusunda hesabına kredi bakiyesi olarak yüklenir.

Kullanıcı’ya Komisyon ödemesinin sağlanabilmesi için, ( Kullanıcı hakedişi kadar %18’lik fatura kesme zorundadır. Eğer %18 bedellik bir fatura kesemez ise hakedişlerinden %20 stopaj vergisi düşürülerek kazandığı ortaklık komisyon ücreti hesabına aktarılır. ). Komisyon bedelleri, her ayın ikinci haftası hesaplanıp aynı ayın on beşinci gününe kadar aracı olan Kullanıcı’ya belirttiği banka hesabına üzerinden ödenir.

Madde 10- Sözleşmede Yapılabilecek Değişiklikler

Buyaweb.com.tr, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Madde 11- Bildirimler

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, kullanıcının üyelik formunda belirttiği gsm numarası veya e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. İşbu sözleşme uyarınca Kullanıcı bildirimlerin tarafına gönderilmesine onay vermiş olur. Kullanıcı, bildirimlerin bu suretle yapılmasını istemezse dilediği zaman info[at]buyaweb.com.tr adresi veya müşteri hizmetlerinden talepte bulunabilir. Bildirimlerin Kullanıcı talebi doğrultusunda Kullanıcıya ulaşmaması sonucu oluşacak zararlardan, buyaweb.com.tr sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda makul sürede diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Madde 12- Cayma Hakkı

İşbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlere ilişkin, her kullanıcı için özel olarak kodlandığından için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15.maddede belirtildiği üzere Cayma Hakkı kullanılmaz.

İşbu sözleşme konusu hizmet kapsamında her kullanıcı için ayrı dosya düzenlenir. Bu şekilde cayma hakkı mümkün olmadığı gibi bu dosyanın ALICI tarafından kopyalama, isim değiştirme ve benzeri yollarla SATICI’dan izinsiz olarak kullanılmaya teşebbüsü halinde ilgili dosya bloke olacaktır.

Tüketici, talep etmesi halinde yedi günlük deneme paketinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Ücretsiz paket kapsamında kuruma özel entegre ve özel dil kodlaması özelliklerinden faydalanılmaz.

Madde 13- Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.